Info en voorlichting
Per jaar worden er ca 1500 levens beéindigd door eigen ingrijpen, Suïcide. Het aantal pogingen daartoe is een veelvoud daarvan. Het aantal mensen dat overweegt om zelfmoord te plegen is schrikbarend hoog.

Uitgangspunten van de stichting

We leven in een wereld waarin veel pijn is en mensen elkaar beschadigen en alleen laten. Ieder mens kan last krijgen van pijn of gebreken of verkeerde invloeden in:

 • het lichaam. Pijnen of ziekte die het leven uitzichtloos lijken te maken.

 • de emotionele, sociale sfeer. In de steek gelaten worden. Kun je ergens een cursus volgen waarin je leert hoe je vriendschap kunt ontwikkelen? Gepest worden. Wie houdt er nog van mij.

 • de geestelijke wereld. Er is een God die Liefde is, er is ook een tegenstander die wil afbreken, vernietigen en waardeloos maken wat kostbaar is. Voor wie kies je?

 • Ieder leven is kostbaar. Ieder mens is uniek. Als één mens op aarde pijn of verdriet heeft is dat een probleem voor ons allemaal. De mens is geschapen om relaties te hebben waarin we elkaar kunnen ondersteunen en versterken wat goed is; waarin we vollediger mens kunnen worden.

  School

  Momenteel werken we aan lesmateriaal waarmee we op een heldere manier feiten en emoties rondom zelfmoord bespreekbaar maken.

  Jeugdverenigingen

  Voor jeugdverenigingen hebben we aan programma waarmee we 1 of 2 avonden kunnen invullen rondom het thema zelfmoord. Het accent van de avond wordt in overleg bepaald. Voorbeelden van deze accenten zijn : omgaan met verdriet; pesterijen; minderwaardigheidsgevoelens; sociale vaardigheden.
  Wilt u gebruik maken van onze mogelijkheden vul van voorlichting stuur een mail naar info@leefmee.nl